Definisi Istilah-istilah Berkaitan Perubatan

Pengubatan Islam
Satu ikhtiar penyembuhan penyakit jasmani dan rohani, oleh seorang Islam yang 
mahir dalam kaedah rawatan dengan mengunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, 
atau  amalan salaf al-soleh, dan  ulamak muktabar,  atau  kesemuanya  sekali serta 
mengunakan kaedah-kaedah atau bahan-bahan yang dibenarkan syarak.

Ruqyah 
Doa  yang  berasaskan  ayat-ayat  Al-Quran  dan  hadis,  yang  bertepatan  dengan 
syarak bagi tujuan pengubatan dan kesejahteraan atau kebaikan.

Penyakit jasmani atau fizikal
Penyakit  jasmani  atau  fizikal  ialah  jenis  penyakit  yang  telah  di  kenalpasti  oleh 
pengamal  Perubatan Alopati.

Penyakit rohani
Penyakit  yang  tidak  dapat  dipastikan  penyebabnya    walaupun  telah  berjumpa 
dengan pengamal Perubatan Alopati  seperti kemurungan  yang  melampau, was-
was, baran yang melampau, resah,  anxiety dan lain-lain.

Penyakit qolbu
Penyakit-penyakit atau sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati manusia seperti 
takabbur, hasad, dengki, riak dan sebagainya.


Gangguan makhluk halus
Satu bentuk gangguan terhadap pesakit dari segi perasaan, kesihatan, dan tingkah 
lakunya dengan gejala dan tanda yang mana puncanya tidak dapat dikesan  oleh 
Perubatan Alopati.

Makhluk halus
Sebahagian daripada makhluk Allah SWT seperti jin dan syaitan yang tidak dapat 
dilihat dengan mata kasar.

Sihir / santau
Satu  ilmu  yang  menghasilkan  kesan  luar  biasa  yang  tidak  dapat  diterangkan 
puncanya  secara  logik,  yang  terhasil  melalui  penglibatan  jin,  syaitan  dan  iblis 
dengan mengunakan peralatan dan kaedah yang tertentu.

Jampi
Kata-kata, seruan, mentera dan serapah yang diucapkan dan bercanggah dengan 
syarak untuk tujuan penyembuhan penyakit atau lain-lain (contohnya untuk memuja 
jin dan roh-roh jahat).

Azimat / tangkal /wafak
Bahan-bahan  seperti  tulisan,  rajah,  huruf-huruf,  simbol,  nombor-nombor  atau 
bahan dari alam semula jadi seperti bahagian-bahagian daripada tumbuhan, kain, 
anggota  haiwan,  batu,  logam  dan  lain-lain  yang  dipakai  atau  disimpan  dengan 
berkeyakinan dapat memberi kesan kepada penggunanya.

Bedah batin
Prosedur  atau  amalan  pembedahan  yang  berlawanan  dengan  prosedur 
pembedahan dalam Perubatan Alopati.

Ilmu hitam
Ilmu hitam adalah salah satu daripada ilmu sihir.

Menurun
Satu  upacara  pemujaan  yang  melibatkan  penyerapan  makhluk  halus  ke  dalam 
tubuh bagi sebarang tujuan.

Jin
Makhluk  Allah  yang diciptakan  daripada  api yang  juga dikenali  sebagai  khadam, 
qarin, syaitan, iblis, hantu, rijalul ghaib dan lain-lain.

Pengeras
Sesuatu bahan atau bayaran yang ditetapkan sebagai syarat untuk rawatan.

Sumpah / ikrar / taat setia / bai’ah
Kata-kata,  lafaz,  pengakuan,  jaminan  yang  bertujuan  untuk  kebaikan  atau 
keburukan.

Penunggu
Makhluk halus yang menjaga sesuatu.

Saka
Makhluk halus yang diwarisi dari keturunan secara rela atau tidak.

Al-Ain
Sejenis gangguan syaitan yang berpunca daripada pandangan mata yang dengki 
dan sebagainya.

Histeria
Satu bentuk gangguan makhluk halus yang mengakibatkan gangguan emosi dan 
kelakuan yang tidak dapat dikawal.

Sampuk
Gangguan kesihatan akibat rasukan makhluk halus.

Pengijazahan
Satu  pengiktirafan  kepada  perawat  untuk  mengamalkan  ilmu  yang  diterima 
daripada guru.

Peralatan perubatan alopati
Peralatan  yang  telah  didaftarkan  sebagai  alat  perubatan,  digunakan  semasa 
prosedur  diagnostic,  klinikal  atau  pembedahan  dan  dilakukan  oleh  Pengamal 
Perubatan Alopati.

Steril (sucihama)
Keadaan peralatan yang telah dibersihkan mengikut piawaian.

Disinfeksi (nyahkuman)
Prosedur pembersihan peralatan menggunakan bahan nyahkuman (antiseptik).

Scan / imbasan penyakit / bahth atau fahs
Satu  kaedah  mengenalpasti  punca  penyakit  dengan  kaedah-kaedah  yang  tidak 
menyalahi  syarak.  Contoh kaedah yang menyalahi  syarak adalah seperti menilik, 
meramal dan yang seumpama dengannya.

Diagnosa (diagnosis)
Proses menentukan jenis penyakit.

Tawassul
Bermohon pertolongan dari Allah SWT dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dan 
keberkatan orang-orang yang soleh.

Salaf al-Soleh
Golongan  ulama  di  kalangan  para  sahabat,  tabii,  dan  tabii  tabiin  yang  meliputi 
kata-kata, perbuatan dan hukum hakam yang lahir pada zaman-zaman tersebut.

Ulamak muktabar
Ulama yang pendapatnya diterima oleh arus perdana Islam, pandangan yang tidak 
terpencil dan bersumberkan Al-Quran, sunnah, ijmak, qiyas, dan sumber-sumber 
Islam yang lain pada sesuatu zaman.

Mukjizat
Suatu perkara luar biasa  (yang mencarik atau berlawanan adat) yang dikurniakan 
oleh Allah SWT  hanya  kepada para  Nabi dan  RasulNya, yang  bersifat hakiki dan 
betul-betul  terjadi  pada  waktu  yang  tertentu,  ia  yang  mesti  ditunjukkan  kepada 
umatnya sebagai bukti kenabian dan kerasulan mereka.

Karamah
Suatu  perkara  luar  biasa  yang  dikurniakan  oleh  Allah  kepada  orang  yang  soleh 
yang  dikasihi  Allah,  yang  bersifat  hakiki  dan  betul-betul  terjadi  pada  waktu 
tertentu  secara  mendadak  semasa  hidupnya,  tetapi  tidak  boleh  diprogramkan 
dan dipertontonkan kepada orang lain dan ianya khusus sebagai tanda kemuliaan 
yang diberikan kepada golongan yang taat kepadaNya.

Maunah
Suatu  perkara  luar  biasa  yang  berupa  pertolongan  yang  dikurniakan  oleh  Allah 
kepada  orang-orang  tertentu,  yang  bersifat  hakiki  dan  betul-betul  terjadi  pada 
waktu itu dengan tujuan untuk menambahkan lagi keyakinannya kepada Allah dan 
tidak wajar diperhebahkan.

Istidraj
Suatu  perkara  luar  biasa  yang  dikurniakan  Allah  dalam  keadaan  murka  kepada 
orang  fasik  atau  orang  yang  selalu    membuat  maksiat,  yang bersifat  hakiki  dan 
betul-betul terjadi dan boleh berterusan, dengan tujuan untuk menambahkan lagi 
kesesatannya.

Silap mata
Perkara  luar  biasa yang boleh dipelajari tetapi  tidak dituntut oleh  syarak,  berlaku 
sama ada secara helah,  tipu  daya atau sihir dengan tujuan/niat memperdayakan 
orang lain.

Kasyaf / Ilham / Laduni
Penyingkapan rahsia-rahsia alam ghaib melalui pandangan mata hati. Ia termasuk 
karamah  yang  mencarik  adat  yang  dikurniakan  kepada  wali  Allah  SWT  dan 
mestilah tidak bercanggah dengan  kaedah  agama dan hukum  syarak yang telah 
disepakati.

Kahanah 
Orang  yang  boleh  meramal  perkara  yang  akan  berlaku  atau  mengkhabarkan 
perkara-perkara  ghaib  dan  apa  yang  tersirat  dalam  hati  dengan  pertolongan 
makhluk halus.

Arraf 
Mendakwa mengetahui  perkara-perkara tertentu  dengan beberapa  pendahuluan 
atau petanda seperti mengetahui kecurian, tempat kehilangan dan tempat sesuatu 
benda.

Tanasukh al-Arwah
Proses berkomunikasi dengan roh-roh si mati yang didakwa para wali bagi tujuan 
pengubatan.

Sumber:
http://tcm.moh.gov.my

Definisi Istilah-istilah Berkaitan Perubatan Definisi Istilah-istilah Berkaitan Perubatan Reviewed by Unknown on 17:55 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.